Księgowość

Księgowość

Specjalizujemy się w księgowości małych firm o zróżnicowanym profilu działalności. Nasi Klienci to głównie przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nasze biuro posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów RP.

W obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego oraz prawa podatkowego firmy zobligowane są w sposób ciągły dostosowywać się do nowych przepisów. Korzystając z usług Naszego biura w zakresie księgowości zyskują Państwo spokój prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym celem jest świadczenie obsługi księgowej dopasowanej do potrzeb klienta. Zakres usług obejmuje:

  • wypełnienie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz pomoc w wyborze formy opodatkowania;
  • prowadzenie ewidencji księgowej w zależności od formy opodatkowania: podatkowa księga przychodów i rozchodów czy ewidencja przychodów dla ryczałtu;
  • prowadzenie rejestrów VAT dla płatników tego podatku oraz sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7 i Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT;
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie z zakresu tworzenia biznesplanów wspomagamy naszych Klientów w bieżącym funkcjonowaniu firmy, doradzając im optymalne ścieżki rozwoju, które często wiążą się z możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci dotacji unijnych. Wspieramy również Klientów w zakresie pomocy prawnej oraz windykacji należności pieniężnych współpracując z kancelariami adwokackimi.

Nasze biuro posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów RP. Świadectwo kwalifikacyjne nr 23557/01 potwierdza kwalifikacje do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Aktualności