150 – 250 tys. zł dotacji na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej - Nabór 2021/2022

05.12.2021 22:31
150 – 250 tys. zł dotacji na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej - Nabór 2021/2022

W grudniu 2021/styczniu 2022 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa przeprowadzi nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premia wynosi od 150 do 250 tys. zł.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W stosunku do naborów z lat poprzednich umożliwiono ubieganie się o premię również osobą, które nie otrzymują płatności obszarowych.

W zależności od poziomu planowanego zatrudnienia pozyskać można następujące kwoty bezzwrotnej premii:
- 150 tys. zł - samozatrudnienie
- 200 tys. zł - samozatrudnienie + 1 etat dla pracownika
- 250 tys. zł - samozatrudnenie + 2 etaty dla pracowników

Premia wypłacana jest w dwóch ratach. Najpierw 80% premii wypłacane jest gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

W ramach naboru istnieje również możliwość uzyskania premii dla istniejących już firm na terenach wiejskich. Dotyczy to osób podlegających ubezpieczeniu rolniczemu w KRUS, które prowadzą jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą i planują pozyskać premię na nowy rodzaj działalności (nowy kod PKD).

Pomagamy kompleksowo przygotować dokumentację dla premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz w późniejszym jej rozliczeniu. Posiadamy bogate doświadczenie w naborach z lat 2017-2020 oraz wysoką skuteczność w pozyskiwaniu tego rodzaju dotacji.

Nie zwlekaj i umów się na darmową konsultację! Zapraszamy do kontaktu – 605 683 534.