150 – 250 tys. zł dotacji na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

01.08.2019 9:55
150 – 250 tys. zł dotacji na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

W terminie od 30.09.2019 r. do 29.10.2019 r Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa przyjmować będzie wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premia wynosi od 150 do 250 tys. zł.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W zależności od poziomu planowanego zatrudnienia pozyskać można następujące kwoty bezzwrotnej premii:
 - 150 tys. zł - samozatrudnienie
 - 200 tys. zł  - samozatrudnienie + 1 etat dla pracownika
 - 250 tys. zł  - samozatrudnenie + 2 etaty dla pracowników

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

W roku 2019 wprowadzono również możliwość uzyskania premii dla istniejących już firm na terenach wiejskich. Dotyczy to osób podlegających ubezpieczeniu rolniczemu w KRUS, które prowadzą jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą i planują pozyskać premię na  nowy rodzaj działalności (nowy kod PKD).

Pomagamy kompleksowo przygotować dokumentację dla premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz w późniejszym jej rozliczeniu. Posiadamy doświadczenie oraz skuteczność w pozyskaniu tego rodzaju dotacji (100% skuteczność dla wniosków przygotowanych w naborach z lat 2017 i 2018).

Nie zwlekaj i umów się na darmową konsultację! Zapraszamy do kontaktu – 605 683 534.