100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

01.10.2018 19:06
100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wnioski można składać od 15 października do 13 listopada 2018 roku. O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie , nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach.

Pomagamy kompleksowo przygotować dokumentację dla premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz w późniejszym jej rozliczeniu. Posiadamy doświadczenie oraz skuteczność w pozyskaniu tego rodzaju dotacji (100% skuteczność dla wniosków przygotowanych w naborze z roku 2017).

Nie zwlekaj i umów się na darmową konsultację! Zapraszamy do kontaktu – 605 683 534.